1. Rekisterin nimi

Hyvinvointipalvelut Anne Leikas

2. Voimassaolo

Hyvinvointipalvelut Anne Leikas asiakasrekisteri/potilasrekisteri. Hyvinvointipalvelut Anne Leikas voi milloin tahansa päivittää tätä rekisteriselostetta.

3. Rekisterinpitäjä

Hyvinvointipalvelut Anne Leikas

Asemakatu 11 A, PL 15, 40100 Jyväskylä
Y-tunnus 2690975-7

4. Yhteyshenkilö rekisteriäkoskevissa asioissa

Anne Leikas, puh. 040-5644301

5. Henkilötietojen käsittelijät

Anne Leikas

6. Rekisterin tietosuojavastaava

Anne Leikas , 040 5644301, anne(at)hyvinvointianneleikas.fi

7. Rekisterin peruste ja tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on asiakassuhteiden ylläpitäminen sekä parantaminen, ajanvarausten mahdollistaminen sekä laskutustietojen ylläpito. Tietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään.

Jos kyseessä on hoitoala, tietoja kerätään myös asiakasta palvelevalta hoitohenkilöstöltä.

Kerättäviä henkilötietoja käytetään Hyvinvointipalvelut Anne Leikas ja asiakkaan asiakassuhteiden ylläpitoon, laskutukseen, sekä palvelun edellyttämien yhteydenottojen ja viestien mahdollistamiseen. Jos asiakkaalla on hoitosuhde, järjestelmään tallennetaan myös hoitosuhteen kannalta asiakkaan tallennettavaksi hyväksymät tiedot. Tietoja ei luovuteta kolmansien osapuolien käyttöön.

Hyvinvointipalvelut Anne Leikas voi myös lähettää markkinointi- ja muita tiedotusviestejä asiakkaalle, mikäli asiakas on sen sallinut. Asiakas voi kieltäytyä näistä tiedotteista ilmoittamalla siitä sähköpostitse osoitteeseen anne(at)hyvinvointianneleikas.fi

8. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin talletetaan tai voidaan tallettaa seuraavat tiedot: nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite (jos tarpeellinen), sukupuoli (jos tarpeellinen), muistiinpanot sekä varaushistoria ja varauskohtaiset lisätiedot. Tämän lisäksi myös tiedot siitä kuka asiakastietoja on katsellut ja muokannut, tehdyt varaukset, asiakaskäynnit, maksut ja tieto siitä kuka niitä on katsellut tai muokannut.

9. Tietojen luovuttaminen säännönmukaisesti ja siirretäänkö tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Hyvinvointipalvelut Anne Leikas ei luovuta kerättyjä asiakastietoja kolmannelle osapuolelle, ellei se ole lain tai viranomaisen puolelta pakotettu siihen. Tilaaja sitoutuu käyttämään asiakastietoja, kuin omiaan, ja vastaa itse niiden luovuttamiskäytännöistä.

10. Tietojen säilytys

Tietoja säilytetään asiakassuhteen jatkumisen ajan tai niin pitkään, kun laki sitä edellyttää. Tietojen säilytyksessä on huomioitu sitä koskevat lait, asetukset ja direktiivit. Tiedot voidaan vaatia poistettavaksi, mikäli laki sen sallii ja asiakas niin pyytää.

11. Rekisterin suojaus

Rekisterin ylläpidossa käytetty ajanvarausohjelmisto Vello on suojattu käyttäjätunnus- ja salasanatunnistautumisella. Laskutusohjelma Visma e-passeli on suojattu käyttäjätunnus- ja salasanatunnistautumisella. Korttimaksuohjelmisto Sumup sekä eri maksuportaalit (E-passi, Smartum, Edenred) ovat suojatut käyttäjä- ja salasanatunnistautumisella. PtStudio-ohjelmistoa käytetään harjoitteiden tekemiseen asiakkaalle, josta pyydetään asiakkaalta erillinen lupa. PtStudio-ohjelmisto on suojattu kättäjä- ja salasanatunnistautumisella. Kaikki tietokantapalvelimet ovat suojattuja palomuurein, salasanoin ja palvelun teknisen toteutuksen keinoin. Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa paloturvallisessa kaapissa ja tilassa.

12. Rekisteröidyn oikeudet

Asiakkaalla on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot (EU 2016/679:n 15. artikla.), oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua (EU 2016/679:n 16. Artikla), oikeus kieltää antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi tarkoitukseen sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa ja EU-direktiivissä turvattuihin oikeuksiinsa, ellei laissa muuten määrätä. Asiakkaalla on myös oikeus vaatia pyytämään kaikki hänestä tallennetut tiedot (EU 2016/679:n 17. Artikla), oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (EU 2016/679:n 20. Artikla), sekä oikeus tehdä valitus viranomaiselle (EU 2016/679:n 77. Artikla). Pyynnöt on osoitettava kohdassa 4 määritellylle rekisterin yhteyshenkilölle. Kaikkien tallennettujen tietojen lista voidaan pyytää korkeintaan kerran vuodessa.

13. Evästeet ajanvarauksen ja nettisivujen käyttäjille

Käytämme sivulla evästeitä (cookies) seurataksemme vierailijoiden käyttäytymistä sivustolla. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Seuraamme miten käyttäjät päätyvät sivustollemme, kauanko he ovat sivustollamme ja mitä sivuja he lukevat.

Käytämme sivuillamme myös kolmannen osapuolen evästeitä, jotka mahdollistavat kolmannen osapuolen laajennusten käytön sivuilla. Näitä evästeitä asettavat mm. Faceboox Pixel, Google Analytics ja Google Adwords. Voit selaimesi avulla poistaa kolmannen osapuolen evästeet käytöstä, mikäli et halua kolmannen osapuolen keräävän sinusta tietoja. Tällöin sivuston toiminta saattaa olla rajattua ja osa toiminnasta voi olla saavuttamattomissa.