Fysioterapia sisältää:

  • käyntikertoja 2-15x
  • toiminta- ja liikkumiskyvyn määrittäminen
  • fysioterapeuttinen hoito ja harjoittelu
  • ohjeet itsehoitoon ja seuranta
  • kotiohjeet kirjallisesti

Ikääntyville liikkumis- ja toimintakykyä tukeva fysioterapia lähtee asiakkaan tarpeista. Aluksi kartoitetaan liikkumis- ja toimintakykyä lihas- ja tasapainotestien avulla ja asetetaan tavoitteet yhdessä ikääntyneen kanssa. Osana ikääntyneiden liikkumis- ja toimintakykyisyyttä ovat fysioterapian kannalta nivelten liikelaajuudet, lihasvoima ja -kestävyys, tasapaino, liikkuminen, päivittäiset toiminnot sekä kävely ja kestävyyskunto.

Fysioterapian keinoina ikääntyneillä ovat; kipuhoidot, liikehoidot ja harjoittelu, päivittäiset toimet, ulkoilu ja kävely. Harjoittelun tulisikin sisältää aktiivisen elämäntavan lisäksi ikääntyvällä harjoitteita, jotka parantavat kestävyyskuntoa, voimaa ja tasapainoa (Singh 2002). Harjoittelu on mielekästä, kun tietää mitä harjoitetaan ja miksi! Lihasvoimalla ja -kestävyydellä on suuri merkitys jokapäiväisistä toiminnoista selviytymisessä, ja harjoitusvaikutuksia lihaksistoon voidaan saada ikääntyessä ja vielä 90 vuoden iässäkin (Heikkinen 1999). Ikääntyvän kanssa toimiessa lähdetään hänen lähtökohdistaan ja kiinnostuksen kohteistaan sekä voimavaroistaan.

Fysioterapiassa tehdään yhteistyötä myös muiden ikääntyneen hoitoon osallistuvien tahojen kanssa tietysti ikääntyneen suostumuksella. Fysioterapiakäyntien jälkeen arvioidaan fysioterapiaa ikääntyneen kanssa sekä testien että liikkumis- ja toimintakyvyn ja päivittäisten toimien onnistumisen avulla.

Ikääntyville tarjoan lisäksi ryhmiä esimerkiksi toteutettavaksi palvelutaloille tai kerrostalojen ryhmätiloihin.

Lähteet:

Heikkinen, E. 1999. Keski-ikäisten ja iäkkäiden liikunta. Teoksessa Vuori, I. & Taimela, S. (toim). 1999. Liikuntalääketiede. Kustannus Oy Duodecim. Vammalan Kirjapaino Oy.

Singh, M.A. 2002. Exercise to prevent and treat functional disability. (abstract) Clinics in Geriatric Medicine 18 (3), 431-462.

Huom!

Lahjakortilla voi räätälöidä myös palvelut omalle läheiselle!