Leikkauksen jälkeistä JA leikkausta edeltävää fysioterapiaa oireiden helpottamiseksi sekä nopeamman toipumisen mahdollistamiseksi!

Fysioterapia sisältää:

  • toiminta- ja liikkumiskyvyn määrittäminen ja fysioterapeuttinen tutkiminen
  • fysioterapeuttinen hoito ja harjoittelu
  • ohjeet itsehoitoon ja seuranta
  • kotiohjeet kirjallisesti
  • käyntikertoja 1-10

 

Lihaksen voima ja koko vähenevät nopeasti, kun lihasta ei käytetä. Kuuden viikon kipsauksen aikana lihasvoima vähenee noin 50 prosenttia. Lihasvoiman alenemista lihaskoon pienenemisen lisäksi aiheuttaa lihaksen hermotuksen heikkeneminen. Viikon tai viikkojen aikana menetetyn lihasvoiman palauttaminen ennalleen voi kestää kuukausia. (Kujala ym. 1999.) Esimerkiksi polven ristisideleikkauksen jälkeinen polven voimatasojen palautuminen voi kestää jopa vuodesta kahteen vuotta. Tärkeää on siis harjoitella oikein!

Leikkausten jälkeinen fysioterapian tavoitteena on palauttaa liikkumis- ja toimintakyky. Leikkausten jälkeen alkuvaiheen kuntoutus etenee vähitellen rajoituksista eteenpäin kohti normaalia liikkumis- ja toimintakykyä. Leikkauksen jälkeinen fysioterapia sisältää nivelten liikkuvuuden ja lihasvoiman sekä -kestävyyden palauttamiseen tähtäävää harjoittelua, liikkumisen harjoittelua sekä kehon tasapainoiseen käyttämiseen tähtäävää harjoittelua. Leikkausta ennen usein kipu tai toimintahäiriö vaikuttaa kehon käyttämiseen, jolloin kehoa opitaan esim. kivun vuoksi käyttämään toispuoleisesti ja välttämään kipua tuottavia liikkeitä. Leikkauksen jälkeen on tärkeää paitsi kuntouttaa leikattua aluetta ja opetella käyttämään sitä, niin myös opetella uudestaan käyttämään koko kehoa tasapainoisesti.

Leikkausten jälkeinen fysioterapian voidaan ajatella etenevän kuntoutusportaita pitkin. Englantilainen urheilulääkäri Malcolm Read:n kuntoutusportaat ovat yksi tapa havainnollistaa kuntoutusta. Kuntoutusportaita pitkin edetään aloittaen liikkuvuuden palauttamisesta voiman ja kestävyyden kautta kohti maksimaalista suoritusta tai ei-urheilijoilla kohti normaalia liikkumis- ja toimintakykyä. (Koistinen 1998.)

Readin kuntoutusportaat (Koistinen 1998):

Readin kuntoutusportaat

 

Leikkauksiin liittyvä fysioterapia voidaan aloittaa jo ennen leikkausta tai usein pari viikkoa leikkauksen jälkeen riippuen leikkauksesta ja ohjauksen tarpeesta. Leikkausta edeltävän fysioterapia sisältää kivun hoitoa, liikeharjoituksia sekä lihasvoima ja -kestävyysharjoituksia. Tarvittaessa ohjataan myös liikkumisen apuvälineiden käyttöä sekä niiden hankintaa tai lainaamista.

 

Leikkausten jälkeisestä fysioterapiasta minulla on kokemusta kaikkien nivelten osalta Keski-Suomen keskussairaalasta osastolta ja poliklinikalta. Olen ohjannut nilkka-, polvi-, lonkka-, selkä-, olkapää-, kyynärpääleikattuja sekä käsikirurgisia potilaita.

Lähteet:

Koistinen, J. 1998. Vammojen kuntoutuksen perusteet. Teoksessa Renström, P., Peterson, L., Koistinen, J., Read, M., Mattson, J., Keurulainen, J. & Airaksinen, O. 1998. Urheiluvammat. Ennaltaehkäisy, hoito ja kuntoutus. VK-Kustannus Oy. Gummerus Kirjapaino Oy.

Kujala, U., Orava, S. & Järvinen, M. 1999. Liikunta vamman tai kirurgisen
toimenpiteen jälkeen. Teoksessa Vuori, I. & Taimela, S. (toim.) Liikuntalääketiede. Kustannus Oy Duedecim, Vammalan Kirjapaino Oy, 308-311.