Fysioterapia sisältää:

  • niska-hartiaseudun tutkiminen ja ongelman määrittäminen
  • fysioterapeuttinen hoito ja harjoittelu
  • ohjeet itsehoitoon ja ergonomiaan
  • kotiohjeet tarvittaessa kirjallisesti
  • käyntikertoja 2-15

 

Fysioterapialla voidaan vaikuttaa niska-hartiaseudun oireisiin. Yhtenä menetelmänä hieronta voi lievittää lihaskireyksiä ja vähentää oireita. Pitkällä aikavälillä niska-hartiaseudun harjoittelu lisää lihasvoimaa sekä aineenvaihduntaa niska-hartiaseudulla ja siten lievittää oireita. Vuoden kestävän maksimivoimaharjoittelun ja kestävyysharjoittelun on havaittu vähentävän niskakipua ja parantaneen toimintakykyä niska-hartiaseudun oireista kärsivillä (Ylinen J, ym. 2003).

 

Niskasairauksien riskitekijöihin voidaan myös vaikuttaa asennonhallinnan, harjoittelun sekä ergonomian avulla. Niskasairauksien riskiä lisääviä tekijöitä ovat mm. istuminen pääosan työajasta, toistoa ja tarkkuutta vaativa työ, pitkäkestoinen kädet koholla työskentely ja staattinen asentokuormitus sekä niskan eteen tai taakse taipunut asento, joka lisää niskan biomekaanista kuormitusta. (Käypä hoito -suositus.)

 

Pään retkahdus- eli piiskaniskuvammat (esim. peräänajokolareista johtuvat pään retkahdusvammat) aiheuttavat niskakipua. Piiskaniskuvammojen aiheuttamia niskaoireita voidaan lievittää fysioterapian menetelmin, kuten asennonhallinnalla, liikkuvuusharjoitteilla, rentoutumisella ja kivunhoidolla. (Käypä hoito -suositus.)

 

Lähteet:

Käypä hoito -suositus, Niskakipu. Julkaistu: 26.10.2009. Saatavissa www-lähteenä:
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00310

Ylinen J, Takala EP, Nykänen M ym. Active neck muscle training in the treatment of chronic
neck pain in women: a randomized controlled trial. JAMA 2003;289:2509-16