Purentalihasten käsittely kattaa suun liikkeiden tutkimisen, purentalihasten käsittelyn sekä ohjeet omatoimiseen hoitoon.

Käsittelyssä pääpaino on purentalihaksissa, mihin kuuluvat leuan alueen lihakset, kaula- ja niskalihakset. Lisäksi saat omatoimiset ohjeet purentalihasten hoitoon.

Purentalihaksien käsittelyyn voi olla tarpeen, jos sinulla on suun aukeamisen kanssa ongelmia, leuan napsumista, päänsärkyjä tai narskuttelet hampaita.

Purentalihaksien osalta puhutaan tempomandibular-nivlestä eli leukanivelestä ja sen oireista (TMD-oireet). TMD-oireet ovat yleisiä ja niitä esiintyy jopa 25-62% aikuisista ja kouluikäisistä lapsista. Useimmiten oireet ovat lieviä ja ohimeneviä. Oireita voi olla leukanivelten tai puremalihasten kipu, leukaniveläänet, leukojen väsyminen ja jäykkyys, suun rajoittunut avautuminen, bruksismi eli pureminen (esim.öisin) ja päänsärky sekä kasvojen särky. Purentalihasten hoidolla on yleensä hyvä ennuste ja hoitovaste eli useimmilla oireet helpottavat hoidolla ja omilla harjoitteilla. (Purentaelimistön kipu ja toimintahäiriöt 2021.)

Fysioterapian ja purentalihasten käsittelyn tavoitteena on vähentää potilaan kipuja ja parantaa potilaan toimintakykyä. Hoitoina voidaan käyttää käsittelyä, akupunktiota, lämpö- ja kylmähoitoja sekä harjoitteita.

Hinnat:

Purentalihasten käsittely 50 min – 60 e.

Lähteet:

Purentaelimistön kipu ja toimintahäiriöt (TMD). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2021 (viitattu 20.5.2024). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi